dimecres, 2 de març de 2011

DIADA DE JOCS POPULARS 26 març Porreres

El programa de Jocs Populars està destinat als nins, nines, pares i mares que vulguin passar una bona estona practicant els jocs més populars de les Illes Balears.
Aquest any es farà un circuit de 6 estacions on s’aprofitaran els jocs populars i tradicionals de la nostra terra (tir de fona, pentanca...) per poder difondre la cultura i la història dels jocs que han practicat els nostres avantpassats durant generacions, i d’aquesta manera els nostres joves les puguin practicar i gaudir-ne.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS:
El principal objectiu del programa és conèixer i practicar els principals jocs populars i tradicionals de les Illes Balears.
Amb aquest programa es pretén que els participants gaudeixin dels jocs populars que s’han practicat durant tants anys a les nostres Illes.
La pràctica dels jocs desenvolupen objectius a diferents nivells tan físics, psicològics i socials.
Els objectius a nivell físic són els desenvolupaments de les capacitats motrius bàsiques com desplaçaments, salts, girs, llançaments... A més a més, el que es pretén és motivar al participant a que realitzi activitat física d’una manera sana i divertida.
En el nivell psicològic també es plantegen varis objectius com el desenvolupar de l’atenció del nin o nina mentre s’explica el joc, treballar la memòria a l’hora de recordar instruccions i també es treballa la imaginació i creativitat.

HORARI
A les 9.30h: Arribada
De 09:45h a 10:00h: Formació de grups
De 10.00h a 11.50h: Inici dels jocs
De 11:50h a 12:05h: Berenar
De 12:05h a 12:30h: Corregudes de joies
De 12.30h a 12.45h: Comiat

DESTINATARIS (Nins, nines i pares i mares)
El Programa de “Jocs Populars i Tradicionals" està destinat a nins/ nines de totes les categories, des de iniciació fins a cadet, dels Jocs Esportius Escolars del Departament d’Esports. L’edat dels participants va des de 6 a 16 anys, és a dir, que varen néixer entre l’any 1994 i 2004 (ambdós inclosos).
A més a més enguany volem incloure els pares i mares dins aquesta jornada, per aquest motiu també hi haurà una zona habilitada per els pares i mares que vulguin practicar alguns dels jocs populars de les Illes Balears com són les bitlles o estirar corda. Els pares i mares que vulguin participar s’hauran d’inscriure en el full d’inscripció juntament amb els nins i nines.
És important que tots els participants duguin roba còmoda i vella o que els pares tinguin en compte que vindran a jugar amb molts de materials diferents i que possiblement s’embrutaran durant la jornada.