dimecres, 17 d’octubre de 2012

AMIPA INFORMA: NO A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

          AMIPA INFORMA: NO A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ.
            EL FUTUR DEPÈN D'UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT

   Dia 18 d'octubre hi ha una convocatòria de protesta convocada per la CEAPA de no dur als infants a escola aquest dia.   Des de la Junata Directiva de l'AMIPA consideram que els motius per a la convocatòria són de suficient pes.  En el cas del CEIP Joan Mas i Verd ens trobam que les retallades es materialitzen en un increment de les ràtios d'alumnes per aula, juntament amb la disminució de docents de suport i redorç educatiu i l'eliminació e les ajudes a les famílies més necessitades de beques de menjador, de llibres de text, de serveis complementaris, de fons de llibres, etc... dificulta aquesta educació de qualitat i equitativa que defensam.

   Aquestes retallades suposen una càrrega afegida per l'economia de moltes famílies que estan ja en una situació molt complicada i de dificultat.

   Els retalls de les diferents administracions competents en educació i les propostes de reforma educativa del Govern Espanyol estan duent al sistema educatiu a una situació insostenible que deixa a molts alumnes i famílies sense expectatives d'una educació de qualitat i equitativa.

   Per això, des de la Junta Directiva hem pensat en expressar el nostre rebuig a aquestes mesures de de la llibertat de cada família de dur als infants a escola, donat que va ser dimecres 17 que ens vàrem assabentar.

   Esperam que per a properes convocatòries de protesta tinguem la informació abans, i així poder convocar a tots els pares i totes les mares per a decidir conjuntament si feim algun acte de protesta.