PER LA COMUNITAT EDUCATIVA

La comunitat educativa som el conjunt de persones que influeixen i són afectades per un determinat entorn educatius i inclou els alumnes, ex-alumnes, docents, directius, personal administratiu, pares, cuiners i fins i tot el personal de neteja i manteniment de l'escola

La comunitat educativa s'encarrega de promoure activitats que portin a la millora de la qualitat de l'educació, i aconseguir més millorar el benestar psicosocial dels estudiants, des d'un punt de vista integral.
La comunitat educativa pot i s'ha de caracteritzar per estar oberta als canvis i ser receptiva a les innovacions.EL WEB EDICATIU DE LES ILLES BALEARS

http://weib.caib.es/images/logo_weib.gif
La pàgina del weib, de la Conselleria d'Educació i Universitat,  podreu trobar valuosa informació sobre Programes educatius (projectes desenvolupats ALS centres com también els Convocatòries per a poder participar-hi), Formació (secció està dedicada al programa autonomic de Formació del Professorat ), Recursos educatius (una font de recursos educatius que podin facilitar i enriquir la taverna pedagògica), entre d'altres coses.

Ens sembla destacable, per als pares interessats en complementar els coneixements adquirits a classe, el emnpleo d'alguns dels recursos que ofereix aquesta web.


Mes informació http://weib.caib.esIRIE - INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA


 
L’IRIE és un institut adreçat a la recerca científica i la innovació en els camps de l’educació i la formació. Presta serveis de suport a la recerca i la innovació a tots els grups adscrits i també realitza activitats docents de tercer cicle universitari, cursos de postgrau, doctorat i cursos de formació de curta durada en aquests mateixos àmbits, de vegades també per a pares. Un dels seus principals objectius és la transferència del coneixement de la recerca per a contribuir a la millora educativa.
La necessitat de potenciar la investigació i la innovació a les Illes Balears per tal de fer efectiva una millora del sistema educatiu i de la formació és una evidència àmpliament reivindicada. La resposta a aquesta necessitat es concreta en el projecte de creació d’un Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) com a institut de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (CECU) del Govern de les Illes Balears.