dilluns, 16 de gener de 2012

Glosa de Sant Antoni

Sant Antoni enguany venim
Els de s’AMIPA a beneir-mos
I a veure si podreu ajudar-mos
Amb el problema que tenim.

A infantil espai ja no n’hi ha
Tenim molts d’al.lots matriculats
Enguany els mestres s’han hagut d’engirgolar
Mesclant-ne de diferents edats.

Però sa solució no l’han trobada
aviat, el problema resorgirà
Mes de 30 són sa quintada
Que al setembre ha de començar.

Ara mes de 80 alumnes són que hi ha
I tan sols tenen dos excusats
Ja vos podeu imaginar,
Si tenen ganes d’anar de ventre tots plegats.

Es cert que ells són petitons,
Però també tenen unes necessitats
No els podem tenir acaramullats
V olem un edifici en condicions.

S’escola i s’ajuntament
Amb sa conselleria ja han parlat
Plegats fan feina de valent
Però encara no tenen res assegurat.


S’AMIPA també està preocupada,
Per això mos mourem i insistirem
De remugar no aturarem
Fins que tenguem s’escola ampliada.

Sant Antoni sou sant honrat
Per favor demanau als governants
Que vetlin pels drets dels nostres infants
I per una educació de qualitat.