dilluns, 7 d’octubre de 2013

Des de la FAPA ens han fet arribar aquest comunicat del Servei de Protecció del Menor:


Els professionals del Servei de Protecció del Menor ens han fet arribar el següent comunicat, que volem agrair, ja que aporta més claretat, si cal, al suport dels pares a la vaga.
Vos volem fer arribar l’escrit que vos adjuntam signat per la gran majoria (un 80% dels professionals) d’aquest Servei, enfront les informacions que afecten als pares que donen suport a la vaga dels docents i a la possible pèrdua de la tutela dels seus fills.
El col·lectiu de professionals que fem feina en el  Servei de Menors i Família, volem aclarir alguns aspectes relacionats amb les darreres declaracions, realitzades en relació a  les conseqüències de la no assistència dels infants a l’escola en període de vaga.


1.- No és cert que els professionals puguem actuar retirant la guarda i custòdia als pares d’uns menors que no assisteixen a l’escola en període de vaga.  Per això, caldria  declarar el desemparament dels menors i assumir-ne la tutela.

2.- El Tribunal Tutelar del Menor no existeix a l’actualitat. La presa de decisions en matèria de protecció de menors que es troben en situació o en risc de desprotecció  correspon a l’IMAS i, en concret, a la Coordinació d’Atenció al Menor i Família, amb  les competències que té atorgades.

3.- La declaració de desemparament i assumpció de tutela d’un menor és fruit  d’una valoració multiprofessional (treballadors socials, educadors, psicòlegs, jurídics,…) que implica un estudi en profunditat dels indicadors que presenta un infant en la seva família i que no tenen res a veure amb l’assistència o no a classe en un moment com l’actual.

Volem expressar la nostra sorpresa davant les declaracions sobre aquest aspecte per part de càrrecs que representen a la ciutadania i que utilitzen els termes sense conèixer la realitat ni, tan sols, les  funcions dels òrgans al front dels quals estan ells mateixos.

Les seves declaracions sols ajuden a confondre els pares que donen suport a la vaga i deixen la nostra feina professional en molt mal lloc.
Les situacions de desprotecció, que afecten drets fonamentals de les persones, es mereixen un respecte per part de tota la nostra comunitat i, en especial,  per part de les  persones que tenen càrrecs representatius  que  donen una imatge  del tot equívoca de les nostres funcions i de la nostra tasca  professional.

 Palma, 1 d’octubre de 2013